Sēļi ir visur!

Šopirmdien, 11. jūlijā, Selonijas C!Q! ar savu stāstījumu mājīgā atmosfērā uzstājās filistrs Reinis Dancis no Adelaidas. Prezentācijas tēma bija ”Latvieši Dienvidaustrālijā”, kur Reinis sīkāk stāstīja par sadzīvi Austrālijā un dalījās savā pieredzē. Kopā ar Reini bija iespējams satikt arī viņa brāli, filistru Rūdi Danci kā arī tēvu, filistru Miķeli Danci.
Vienmēr patīkami satikt sen nesatiktus sēļus!